Effectief communiceren, Impact training, Infographics
Eigenaar Foodfood

“Na deze workshop begrijp ik waarom ik bepaalde infographics ‘nietszeggend’ vond; hoe de inhoud het format bepaalt; versta ik beter wat een briefing moet inhouden. Nogmaals dank!”