Effectief communiceren, Impact training, Infographics

Ar den Boer

Projectmanager Rijkswaterstaat

“Twee onderdelen van je basisvormen heb ik in mijn werk toegepast. Het schema (hoe liggen de verbanden) en de pointer (wat is het). De eerste gebruik ik regelmatig om de krachtenvelden en beïnvloeding in de bestuurlijk-politieke arena wat helderder te duiden in wat van belang is in projecten, om genoeg draagvlak te krijgen en voor het optimaliseren van de project-governance. De tweede gebruik ik om de soms erg diverse doelen van een project in beeld te brengen.”