Effectief communiceren, Impact training, Infographics

Black Belt-opleiding Succesvol Communiceren met de Impact Boost Methode

Voor managers, consultants, beleids-, communicatie- en marketingprofessionals is deze opleiding een eye-opener door de nadruk op beeld, strategie gericht op impact, testing en verwachtingsmanagement. 

 • Je wordt impact regisseur, waarbij je de Impact Boost Methode gebruikt.
 • Je leert gegarandeerde impact te creëren, met passende, slimme verhalen in heldere beelden met verleidelijke call to actions, ook in complexe of gevoelige kwesties.
 • Je doet doelgroeponderzoek, test boodschappen, middelen en call to actions.
 • Je zet overwegend beelden in, omdat die drempelverlagend zijn.

In 16 weken word je een impact expert nadat je 3 cases hebt aangepakt die van direct belang zijn voor je organisatie. Minstens 1 case is complex.

Met ‘complex’ bedoelen we:

 • zijn van groot belang voor de organisatie. Ze gaan over bedrijfsprocessen, positioneringskwesties, sales, marketing, subsidieaanvragen, reorganisaties, e.d.
 • liggen gevoelig
 • raken veel stakeholders
 • zijn inhoudelijk niet eenvoudig
 • communicatiekwesties waarvoor de boodschap nog niet duidelijk is

Het oplijnen van stakeholders en visies is onontbeerlijk om de gewenste impact te boeken. Daarom is dit een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Als je dit onder knie hebt ben je super waardevol. Je professionaliteit krijgt een flinke boost en je wordt een ster in je organisatie.

In groep van 4

Je beleeft in deze Black Belt-opleiding Succesvol communiceren met de Impact Boost Methode ook wat anderen meemaken in hun cases. Je zit namelijk in een groep met maximaal 3 anderen.

Deelnemers ervaren dat als zeer waardevol. Luister maar:

Doordat je maximaal met drie anderen in een groep zit zie je hoe de principes, die jij zelf toepast, ook voor anderen werken. Zeer leerzaam.

Doordat je ‘buiten’ hun cases staat, vergroot je jouw inzicht en versnel je jouw leerproces.

Wat levert de Black Belt-opleiding Succesvol communiceren je op?

Heel veel, maar vooral ervaring, namelijk:

 • zekerheid en expertise in het creëren van impact
 • aanzien waardoor je op termijn vroeger aan tafel wordt gevraagd
 • ervaringen in het strategisch analyseren en oplijnen van stakeholders, doelen, doelgroepen, gewenste effecten, call-to-actions.
 • Meer analytisch vermogen.
 • het ontwerpen van succesvolle verhalen die het gewenste effect hebben
 • succesvol visualiseren van verhalen
 • succesvol samenstellen van testgroepen
 • succesvol testen van teksten, concepten en eindproducten
 • succesvol briefen en begeleiden van designers en programmeurs
 • succesvol regisseren van communicatie-effecten
 • succesvol managen van de verwachtingen van stakeholders
 • succesvol managen van complexe projecten
 • 3 succesvol afgesloten cases
 • jouw organisatie krijgt door jou structureel 10x meer impact met haar communicatie
 • jouw organisatie bespaart voortaan structureel de helft van de kosten voor effectieve communicatie- en marketingprojecten
 • jouw organisatie bespaart structureel kosten van externe consultants voor communicatie, marketing en cruciale bedrijfsprocessen, want jij kunt dat nu.

Wij helpen jou in deze Black Belt-opleiding Succesvol communiceren met:

 • het creëren van impact waarbij je een communicatiestrategie maakt en vandaaruit slimme middelen om de gewenste impact te boeken
 • analyse van stakeholders, doelgroepen, optimaliseren van het rendement, gewenst effect, call-to-actions, en de situatie waarin je communiceert
 • het optuigen van een overleg- en afstemmingsproces dat nodig is voor succes
 • het verzamelen van relevante informatie en het selecteren daaruit voor een nuttig triggerend verhaal
 • het creëren van het triggerende verhaal dat maximaal effect heeft op de doelgroep
 • kort schrijven
 • afstemmen met inhoudsdeskundigen en opdrachtgever
 • visualiseren
 • testgroepen verzamelen
 • testen en bijschaven van boodschappen en middelen
 • selecteren, briefen en begeleiden van vormgever en programmeur (als nodig)
 • verspreidingsplan maken
 • project- en verwachtingenmanagement

Let op!

Dit traject gaat niet over opmaakprogramma’s, online tools en hoe je daarmee moet omgaan. Je denkt vooral goed na over wat je wilt bereiken en wie en wat je daarbij nodig hebt. Je regisseert het proces naar de gewenste impact op je doelgroep.

Hoe verloopt de Black Belt-opleiding Succesvol communiceren?

De opleiding duurt 16 weken, maar als je sneller wilt kan dat in overleg.

De eerste workshop duurt een dag van 9.30- 16 uur.

Daarna komen we elke week met maximaal 3 andere deelenemers een ochtend bij elkaar. Online of offline in Bilthoven. Er zijn telkens 2 pauzes. Netto begeleidingstijd per groep per ochtend: is ruim 2½ uur.

Reken, naast de contacturen, op ongeveer 2 dagen werk per week in je organisatie om aan je cases te werken. De gespendeerde tijd is afhankelijk van jouw snelheid en de snelheid van processen in jouw organisatie.

Je studiebelasting is ca 390 uur, inclusief jouw werkuren in je organisatie. 390 uur komt overeen met 14 ECTS-punten.

 

Voorkennis

 • minimaal HBO
 • Je neemt voor je opleiding uit je organisatie minstens 3 cases mee, waarvan 1 complexe.

Voorafgaand aan de opleiding krijg je een toelatingsgesprek om vast te stellen of je startniveau hoog genoeg is. Wij verwachten een hbo-denkniveau.

Wie is je begeleider?

Ik, Lex Linsen, heb ervaring in deze materie sinds 1982.

Ik kom uit het onderzoek, de wetenschapsjournalistiek en communicatie. Doelgroeponderzoek en testen zijn onderdeel van mijn interim-trajecten, producties en trainingen.

Mijn meerwaarde blijkt vooral bij moeilijke, complexe onderwerpen.

Ik deed dat o.a. voor organisaties als Rijkswaterstaat, de Politie, Pensioenfondsen, Banken, onderzoeks-, overheids-, onderwijs- en zorgorganisaties.

Al tientallen jaren werk ik voor opdrachtgevers. Ik weet waar zij niet aan denken, en hoe ze het stuur uit handen geven als het over het effect van hun communicatie gaat.

Rondom mij heb ik de beste designers en programmeurs verzameld. Daardoor weet ik ook wat hun beweegt en waar zij meestal niet op letten. Daardoor kan ik je leren wat het verschil is tussen ‘gewone’ en ‘buitengewone’ leveranciers.

Waar geven we de Black Belt-opleiding Succesvol communiceren?

Online en in Bilthoven en eventueel op locatie.

Wanneer kun je instappen?

Altijd  in een bestaande groep of we starten een nieuwe.

Wat kost het?

3997  euro

De opleiding is vrij van btw. Opmaak- en eventuele programmeerkosten vallen buiten de prijs. Eventueel kun je je eigen vormgever en programmeur inzetten.

Garantie

Na 1 maand volgt een individueel evaluatiemoment. Is het traject niet naar tevredenheid dan kijken we hoe we dat kunnen verbeteren. Is dat perspectief er niet, dan stoppen we en krijg je je geld terug.

Certificaat gebaseerd op de communicatiebranchestandaard

Je krijgt na afloop ons erkend Black Belt-Opleidingscertificaat.

De opleiding is NLQF gecertificeerd en ingeschaald op niveau 6 van de CommTop Communicatiestandaard.

Communicatieprofessionals kunnen met deze opleiding hun competentie in succesvol (beeldend) communiceren opdoen en leemtes in hun strategische -, testings- en verwachtingsmanagement-competenties aanvullen zodat ze hoger ingeschaald kunnen worden in de EVC-Communicatiebranchestandaard van CommTop.

Aanmelden