Effectief communiceren, Impact training, Infographics

Infographic voorbeelden

Voorbeelden van infographics waarmee gewenste impact is geboekt.

Primair proces herontwerpen - Mercon

Nieuw primair proces van Mercon verbeeld Infographic van het nieuwe breed gedragen primair proces van Mercon. Zie testimonial hieronder.

Doel: een nieuwe primair proces helpen ontwikkelen door interactief tot een gedragen eindbeeld te komen.

Testimonial Mercon

Proces versnellen -
ABN-AMRO

Infographic over een nieuw proces bij ABNAMRO. Infographic voor ABN-AMRO die in detail toont hoe een cruciaal IT-proces in de toekomst moet worden uitgevoerd. Het vat een powerpoint van 72 slides vol schema’s samen in 1 plaat.

Doel: Introductie van een procesverandering versnellen. IT-professionals snel helder inzicht geven in hoe ze voortaan moeten werken en welke resultaten bij elke fase horen. De versnelling is gelukt.

Reorganisatie verhelderen - Portaal

KJlikbare infographic over plaatsingsproces bij reorganisatie bij woningbouwcorporatie Portaal Klikbare infographic over het herplaatsingsproces van medewerkers bij de reorganisatie van woningbouwcorporatie Portaal.

Doel: Medewerkers optimale zekerheid geven wanneer wat bekend wordt, wanneer ze wat moeten doen en wanneer ze meer zekerheid kunnen verwachten in deze onzekere reorganisatieperiode. Gebruikers kunnen vanuit de infographic doorklikken naar diepere informatie. Bij groepspresentaties, online documentatie op intranet, als reminder in print.

Lobby-infographic
- TNO

Infographic over het proces van industrieel water hergebruik voor TNO Infographic over het proces van industrieel water hergebruik voor TNO als lobby-instrument.

Doel: Lobby-instrument naar de Europese Commissie om de inhoud van een subsidieprogramma te bepalen om kans op financiering te vergroten. Als begeleidende illustratie en als praatplaat bij presentaties.

Roadmap onderzoekslijnen
- ECN

Biomassa onderzoekslijn

5 infographics die de onderzoekslijnen van de ECN vanaf 2016 beschrijven. Intussen is ECN opgegaan in TNO.

Doel: Potentiële samenwerkingspartners snel inzicht geven in de expertise en onderzoekslijnen van ECN en om met hen in gesprek te komen.

Zwaartekracht proposal voor NWO - WUR

Infographic voor Zwaartekracht-subsidieaanvraag van het Dutch Atmosferic Research Centre (DARC) Infographic voor Zwaartekracht-subsidieaanvraag van het Dutch Atmosferic Research Centre (DARC) o.l.v. Meteorology and Air Quality Group van de Wageningen Universiteit.

Doel: Voor leken verhelderen van nut en bedoeling van het onderzoeksprogramma waarvoor DARC subsidie aanvraagt. De wetenschappers onderzoeken de invloed van de kleinste gasmoleculen, bijvoorbeeld uit huidmondjes in bladeren, op wolkenvorming, weer- en klimaatverandering. Leken beslissen mee over wel of geen subsidie.

Zwaartekracht proposal voor NWO - WUR

Infographic voor Zwaartekracht-subsidieaanvraag van het Dutch Atmosferic Research Centre (DARC) o.l.v. de Wageningen Universiteit. Infographic voor Zwaartekracht-subsidieaanvraag van het Dutch Atmosferic Research Centre (DARC) o.l.v. de Wageningen Universiteit.

Doel: Voor prominente vakgenoten verhelderen van de plaatsen op aarde en in de atmosfeer waar DARC onderzoek wil doen. De vakgenoten beslissen over de kwaliteit van de subsidie-aanvraag.

Omslag onderzoeks-proposal - RU Nijmegen

Infographic-beeld voor de omslag van de Zwaartekracht-subsidie-aanvraag Bits & Brains Infographic-beeld voor de omslag van de Zwaartekracht-subsidie-aanvraag Bits & Brains o.l.v. het Institute for Molecules and Materialsvan de Radboud Universiteit.

Doel: Aansprekende omslag maken om beslissers een snelle indruk te geven van het voorgestelde onderzoek: nieuwe materialen en op de hersenen geïnspireerde concepten toepassen op lage energie-informatie-processing.

Verwachtingen managen SEH - Meander MC

Infographic voor het MeanderMC in Amersfoort over de wachttijden bij de Spoedeisende Hulp Infographic voor het MeanderMC in Amersfoort over de wachttijden bij de Spoedeisende Hulp en de redenen daarvan.

Doel: De verwachtingen managen van bezoekers van de Spoedeisende Hulp zodat ze medewerkers minder aanspreken met telkens dezelfde vragen.

Versoepelen behandeling patiënten - Meander MC

Infographic voor MeanderMC die patiënten helpt alle noodzakelijkheden bij zich te hebben en de informatie te geven die hun behandeling of opname vergemakkelijkt. Doel: De behandeling van patiënten versoepelen.

Infographic voor MeanderMC die patiënten helpt alle noodzakelijkheden bij zich te hebben en de informatie te geven die hun behandeling of opname vergemakkelijkt.

Doel: De behandeling van patiënten versoepelen.

Verhelderen dienst
- Nieuwe Tijden

Infographic voor het bedrijf Nieuwe Tijden die vertelt hoe Nieuwe Tijden werknemers helpt om in balans te komen Infographic voor het bedrijf Nieuwe Tijden die vertelt hoe Nieuwe Tijden werknemers helpt om in balans te komen of blijven tussen wat ze zelf wil leren en toevoegen en anderzijds wat het bedrijf vraagt.

Doel: Opdrachten krijgen van grotere bedrijven om werknemers te begeleiden bij de veranderingen in het bedrijf.

Basiskwaliteit Natuur - Vogelbescherming

Basiskwaliteit Natuur: wat is het? waarom is het belangrijk? Wat kun je ermee?3 infographics over Basiskwaliteit Natuur. Een nieuw, vrijwel onbekend begrip in het biodiversiteitsbeleid.

Doel: Voor burgers, ambtenaren en bestuurders uitleggen wat Basiskwaliteit Natuur is, waarom het belangrijk is, hoe je het meet en wat je ermee kunt. Ze motiveren om het te gebruiken in hun  omgevingsbeleid.

Stappen naar omgevingsvergunning - OBV

Infographic voor Ontwikkelingsbedrijf Vathorst - OB - over processtappen om een omgevingsvergunning te krijgen (zeg bouwvergunning). Infographic voor Ontwikkelingsbedrijf Vathorst – OBV – over de processtappen om aan een omgevingsvergunning te komen (zeg bouwvergunning).

Doel: Kavelkopers met een handleiding helpen zo efficiënt mogelijk aan een omgevingsvergunning te komen.

Hoe MVO aanpakken?
- Waterschap HHNK

Infographic over hoe een waterschap MVO kan inbouwen in haar proces Infographic over hoe het waterschap HHNK maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) kan inbouwen in haar proces.

Doel: Het HHNK-management inzicht geven in hoe het mvo handen en voeten kan geven in het uitvoeringsproces, zodat het beleid kan maken.

Rapport overzichtelijk samenvatten - U10

Infographic inhoud overdrachtsrapport Regio Utrecht (U10) Klikbare Infographic van rapport voor U10 om nieuwe wethouders snel door een dik rapport te helpen.

Doel: Nieuwe wethouders en ambtenaren snel inpraten in wat er op stapel staat in de regio Utrecht (U10) door het overdrachtsrapport op een aantrekkelijke manier snel scanbaar te maken. Gebruikers kunnen vanuit de labels in de eerste laag snel doorklikken naar ‘hun’ onderwerp in diepere lagen. Online en offline bij presentatie.

Beleidskeuzes versnellen
- Veghel

De 4 scenario's van de gemeente Veghel om een veevoerfabriek te verbouwen tot theater Infographic voor de gemeente Veghel over 4 verbouwingsscenario’s van een veevoerfabriek tot een theatercomplex.

Doel: de Gemeenteraad in staat stellen snel de verschillen tussen de 4 opties te overzien en helpen sneller te kiezen. Het werd een hamerstuk.

Interactieve samenvatting rapport - UNEP

UNEP Samenvatting van een rapport van 164 pagina’s. Dit is 1 infographic uit een serie van 5. Het rapport is van het International Resource Panel van de United Nations Environment Programme, de VN-milieuorganisatie. Zie ook filmpje hieronder.

Doel: De internationale pers en beleidsmakers snel inzicht geven in de resultaten van het onderzoek. 

Verbeteren aanbestedingen - Nationale Politie

Facility management aanbestedingsproces uitgewerkt
Complexe infographic voor PDC-Facility Management van de Nationale Politie.

Doel: Alle betrokkenen bij aanbestedingen naar overeenstemming loodsen over hoe de verschillende aanbestedingsprocessen aangepakt moeten worden in de Plan en Do-fase van de PDCA-cyclus. Het eindresultaat in 1 overzicht visueel presenteren om als toetssteen te gebruiken.

Lobby voor samenwerking - ZonMw

Infographic Gezondheidseffecten van klimaatverandering Interactieve infographic met doorkliks naar diepere informatielagen over het programma ‘Gezondheidseffecten van klimaatverandering’ van ZonMw.

Doel: Een effectief lobby-instrument maken om ministeries mee te krijgen als mede-financiers en inhoudspartners van het onderzoeksprogramma.

Verhelderen programma - Rijkswaterstaat

Infographic uit een serie voor Rijkswaterstaat Infographic uit een serie voor Rijkswaterstaat die vertelt wat het doel is van het programma AIRBIM.

Doel van de hele serie: Rijkswaterstaat-medewerkers motiveren mee te werken aan de totstandkoming van 1 informatieportal voor alle informatie die in en uit Rijkswaterstaat gaat.

Support onderzoekers bij proposals - RU Nijmegen

Ondersteuningsproces voor funding van onderzoeksvoorstellen Ondersteuningsproces voor funding van onderzoeksvoorstellen

Doel: onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen snel inzicht geven in welke fases van het financieringsproces zij welke ondersteuning kunnen krijgen van een speciale ondersteuningsafdeling.

Ethische toets xenotransplantatie - NWO

Infographic: hoe werkt xenotransplantatie en hoe kun je de ethische aanvaardbaarheid daarvan toetsen? Infographic over hoe xenotransplantatie werkt en hoe je de ethische aanvaardbaarheid daarvan kunt toetsen. Voor NWO– Ethiek & Beleid.

Doel: Samenvatten onderzoeksrapport over de toelaatbaarheid van xenotransplantatie voor LNV-beleidsmakers en lezers van het toenmalige NWO-magazine Ethiek & Beleid.

Urban smart water grid
- TNO

Infographic over hoe een Urban Smart Water Grid werkt. Voor TNO. Infographic over hoe een Urban Smart Water Grid werkt. Voor TNO.

Doel: Bij prospects in een vis-à-vis-presentatie inzicht geven in hoe een Smart Water Grid kan werken. Ook als illustratie bij artikel.

Subsidieaanvraag
- De Zonnebloem

zonnebloemauto Infographic voor De Zonnebloem over de markt van invalidenvervoer in Nederland, en over hoe een auto eruit zal zien die in het tekort voorziet.

Doel: Subsidiegevers snel inzicht geven in de markt van het invalidenvervoer, en hen motiveren De Zonnebloem te steunen de kostprijs te verlagen. Dat is gelukt.

Uitleg afvalscheiding
- Scherpenzeel

Infographic die kort het nieuwe afvalscheidingsbeleid van de gemeente Scherpenzeel Infographic die kort het nieuwe afvalscheidingsbeleid van de gemeente Scherpenzeel uitlegt voor bewoners.

Doel: Bewoners informeren over wat ze moeten weten over het nieuwe afvalscheidingsbeleid en bevorderen dat zij het afval beter scheiden.

Nieuw factureringssysteem versnellen - PFZW

Infographic uit een serie die deelnemende werkgevers aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn Infographic uit een serie die deelnemende werkgevers aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn uitlegt hoe de nieuwe factuur in elkaar zit en waar de verschillende gegevens op slaan.

Doel: Deelnemende werkgevers informeren over de opzet van de nieuwe factuur en vragen daarover zoveel mogelijk van te voren afvangen zodat de transitie naar nieuwe facturering soepel verloopt.

Samenvatting minor juridische opleiding - HvA

Infographic voor de HvA-opleiding Rechten over de minor Infographic voor de HvA-opleiding Rechten over de minor ‘Juridische uitdagingen in de digitale samenleving’.

Doel: Kandidaat-deelnemers snel informeren over wat de minor behelst, wat de studenten krijgen, wat ze ermee kunnen en hoe ze zich verder kunnen informeren. Door deze presentatie is de instroom toegenomen.

Waar moet men hoeveel betalen - Taalunie

TaalunieL Infographic toont in welke landen een CNaVT-examen gedaan kan worden en tegen welk tarief.

Doel: Buitenlanders snel duidelijk maken in welke landen CNaVT-examen gedaan kan worden tegen welk tarief.

Overzicht certificaten
- Taalunie

Infographic overzicht van de opeenvolgende certificaten Nederlands als vreemde taal van de Taalunie.Handzaam overzicht van alle certificaten Nederlands als vreemde taal.

Doel: Anderstaligen inzicht geven inzicht geven tot welke certificaten van de Taalunie ze opgeleid kunnen worden, en wat ze met die certificaten dan kunnen in het Nederlands.

Samenstelling CNaVT-bestuur - Taalunie

Taalunie Infographic over de samenstelling van het CNaVT-bestuur.

Doel: De minister van OC&W in een oogopslag de opbouw van het bestuur duidelijk maken.

Wanneer mag je vee doden? - NWO

Infographic over ethische beslisboom wanneer je gehouden dieren mag doden of niet Ethische beslisboom over wanneer je gehouden dieren mag doden of niet. Voor NWO– Ethiek & Beleid. Het doden van zieke en oude productiedieren is een moreel probleem Deze beslisboom hebben wij in samenwerking met ethici en diergeneeskundigen ontwikkeld.

Doel: Mensen die zich afvragen wat te doen met ziek of oud vee houvast geven in wat te doen. Samenvatten en impactvol communiceren van de beslisboom.

Samenvatting onderzoek integriteit overheid - NWO

Infographic die resultaat onderzoek samenvat over de integriteit van de overheid Infographic die resultaat onderzoek samenvat over de integriteit van de overheid. Voor NWO– Ethiek & Beleid.

Doel: Samenvatten onderzoeksrapport naar de integriteit van de overheid voor lezers van het toenmalige NWO-magazine Ethiek & Beleid.

Verhelderen studiepad MBO - Da Vinci College

Infographic over opbouw opleiding Da vinci College met het populairste leerpad Infographic over opbouw opleiding Da Vinci College met het populairste leerpad.

Doel: Ouders en aankomende leerlingen tonen welke mogelijkheden ze hebben bij het Da Vinci College.

Infographic jaarverslag (voor mobiel) - Pensioenfonds Beton

pensioen Klikbare infographic ladder voor website en mobiele telefoons van de belangrijkste gegevens uit het jaarverslag 2018 van het Pensioenfonds Beton.

Doel: Deelnemers van het pensioenfonds snel informeren over de stand van zaken en doorkliks bieden naar verdiepende informatie. Verder hen stimuleren hun e-mailadres op te geven zodat ze in de toekomst gemaild kunnen worden.

Infographic jaarverslag (voor desktop en print) - Pensioenfonds Beton

Pensioenfonds Beton Infographic Jaarverslag 2018 Geeft dezelfde informatie als de infographic hiernaast, maar dan als horizontale infographic. Om te downloaden, te printen, en ook te drukken in een magazine van het pensioenfonds. In deze vorm niet geschikt voor mobiele telefoons.

Doel: Deelnemers van het Pensioenfonds snel, scanbaar informeren over de stand van zaken. Verder stimuleren dat zij hun e-mailadres opgeven om hen in de toekomst te kunnen mailen.

Boeksamenvatting - Klaver Coaching

Infographic van boeksamenvatting over het stimuleren van ouderbetrokkenheid bij school
Infographic van boeksamenvatting over het stimuleren van ouderbetrokkenheid bij school. Voor Klaver Coaching en Training.

Doel: Schoolleiders overtuigen dat ze met deze methode de betrokkenheid van ouders kunnen stimuleren. En dat ze vervolgens een advies- of begeleidingstraject willen van Klaver om dit toe te passen op hun school.

De aanvallen van 9-11
- AD

Infographic met overzicht van 9-11 - aanval. Voor AD. Doel: De volgende morgen AD-lezers informeren over de ramp.

Social media teaser radio-programma - NPO

Infographic over top 5 angsten in Nederland als social media teaser voor radioprogramma over Angst in Nederland Infographic als social media teaser voor een NPO-radio 5-programma over Angst in Nederland.

Doel: Luisteraars naar het radioprogramma trekken.

Case voor jaarverslag
- ICCO

Infographic over een landrechten-case voor jaarverslag ICCO Infographic over een landrechten-case voor jaarverslag ICCO.

Doel: Voor lezers van het jaarverslag aantrekkelijk presenteren van een specifieke ICCO-case over landrechten in Vietnam.

Verouderde behandeling diabetes mellitus 2 - AD

Diabetes