Effectief communiceren, Impact training, Infographics

Visual consultancy: de helft van het effect van een infographic schuilt in het maakproces

Als wij een infographic van een proces maken dan is de helft van het effect het manifest worden van leemtes en fouten daarin. Daardoor dwingt de infographic tot preciezere afstemming in de organisatie waardoor er een breed gedragen eenheidsbeeld komt. Is dat er eenmaal dan kan het proces met veel meer kracht gecommuniceerd worden en sneller worden uitgevoerd. Wij zeggen dan ook altijd dat visual consultancy een krachtige en leuke manier is om effectieve processen te ontwerpen: Hoe werkt het? Wel eens meegemaakt dat je dacht het helemaal eens te zijn met iemand hoe jullie iets moeten aanpakken en dat je na verloop van tijd erachter komt dat die ander een ander beeld ervan heeft dan jij? Daarna moet je dan met pijn en moeite weer op één lijn komen.

Repareren

In organisaties gebeurt dat ook. Mensen bedenken een proces of hoe iets moet werken en schrijven dat op. Anderen lezen dat en hebben daar elk een eigen beeld bij. Vaak verschillend. Maar dat wordt niet meteen opgemerkt. Later kan het de organisatie veel geld kosten om de gevolgen van die verschillen te repareren. Met visual consultancy kun je dat voorkomen.

Verschillen komen bovendrijven

Als organisaties ons vragen om een infographic te maken over bijvoorbeeld een proces dan maken wij eerst een tekening daarvan op basis van een geleverde tekst. Dat leggen we voor aan inhoudsdeskundigen en dan komen meteen verschillen boven drijven. Ze maken opmerkingen zoals: “Ik denk dat we eerst x moeten doen voordat we naar y kunnen” of “Nee, daar moet volgens mij nog iets bij”.

‘Werkgeheugen’ komt vrij

Als wij dan het proces opnieuw tekenen blijkt dat men van daaruit gemakkelijker een volgende stap zet. Men voegt telkens stappen en zijpaden toe of elimineert die. Blijkbaar werkt het zo dat wanneer je de basics hebt staan je ‘werkgeheugen’ vrij maakt. Die gebruiken mensen dan om volgende stappen te zetten. Telkens stellen wij het beeld bij. En tests bevestigen of we goed zitten of niet. Uiteindelijk ligt er een uitgekristalliseerd proces waar iedereen het over eens is.

Krachtigere communicatie, snellere invoering

Dat beeld weergegeven in een infographic is heel krachtig. Alle betrokkenen staan er achter en kunnen nu één gedragen beeld communiceren naar anderen en het proces sneller invoeren in de organisatie. Dat is de grote winst van visual consultancy.

2 reacties

  1. Hallo Wilbert,

   Een conceptontwikkelaar voor infographics moet een soort visueel journalist zijn. Een journalist weet niet over alle onderwerpen alles. Hij heeft wel een methode om zich ergens snel in te werken op basis van allerlei bronnen. De conceptontwikkelaar van de infographic werkt samen met de inhoudsdeskundige, meestal de opdrachtgever of een werknemer daarvan. Het voordeel van het niet of minder deskundig-zijn van de conceptontwikkelaar is dat hij meer met de ogen van de leek danwel niet-weter kijkt naar de inhoud. De inhoudsdeskundige heeft veel meer moeite met tot de kern te komen omdat hij of zij er nu eenmaal zoveel over weet en alle uitzonderingen, oorzaken en zijpaadjes etc. kent. Experts zijn ‘bedorven’ om zich nog goed te kunnen inleven in de doelgroep. Ook kent hij of zij allerlei ‘gevoeligheden in de omgeving’ waardoor hij zich inhoudt soms. Je kent het.
   Als je in mijn infographic ‘hoe maak je een infographic?’ kijkt (downloadbaar hiernaast) dan is de rol van de conceptontwikkelaar m.n. in de eerste 8 van de 12 stappen. Een echte infographic-designer doet mee vanaf stap 5 tot het eind.

   In geval van visual consultancy leest de concept-ontwikkelaar zich eerst in. Daarna praat hij met en bevraagt hij de opdrachtgever/groep en gaat daarbij met hen in de weer met schetsen; heel veel schetsen. Bij een gedragen tussenresultaat komt de infographic-designer erbij die er een mooie en vooral functionele infographic van maakt in samenspraak met de concept-ontwikkelaar. Tests volgen en op basis van de feedback volgen aanpassingen. Daarbij zie je dat bij opdrachtgever en groep de gedachten op basis van de ‘tussenstand’ verder gaan en zich een een dieper ingevuld beeld ontwikkelt. Dat wordt in volgende versies getoond, totdat het proces is ‘uitgegist’. Maar dan heb je een gedragen beeld van de kwestie, dat ook nog eens verankerd is in de groep.

   Laat het me weten als je nog vragen hebt.
   Hartelijke groet
   Lex

Reacties zijn gesloten.