Effectief communiceren, Impact training, Infographics

Algemene voorwaarden, privacyverklaring, klachtenregeling, disclaimer

Algemene voorwaarden

Privacy verklaring

Klachten?

Schrijf uw ervaring via het contactformulier.
Klachtenprocedure Linsen Communicatie versie 1.0

Disclaimer

Inhoud
De informatie die Linsen Communicatie u geeft is ontleend aan eigen ervaringen en aan bronnen die u betrouwbaar mag achten, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan Linsen Communicatie niet instaan. De gegeven informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden veranderd.

Aansprakelijkheid
Aan de gegeven informatie kunt u geen rechten ontlenen. Linsen Communicatie kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Linsen Communicatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Linsen Communicatie omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Download gratis
"Hoe maak je een infographic"