Effectief communiceren, Impact training, Infographics

Communicatie met impact-garantie.  Impact training. Effectieve infographics.

In de communicatie gaat het om de impact, niet om de middelen die je daarvoor inzet. Het gaat ook niet om zenden, maar om dialoog op gang brengen, en uiteindelijk het gewenste effect bereiken.

Om te communiceren met impact bieden wij:

Wat voor projecten pakken wij aan?

De kern van onze projecten is altijd dat de opdrachtgever gegarandeerd de gewenste impact wil op de doelgroep. Wat ons sterk maakt is dat wij methodisch naar die impact toewerken: met de Impact Boost Methode.

Wij pakken heel diverse projecten aan. Dit zijn resultaten:

* Er is minder onduidelijkheid bij het personeel over hoe de reorganisatie verloopt. Daardoor blijft de onrust tijdens het proces binnen de perken en krijgt HR minder onnodige vragen.

* Een belangrijk proces loopt veel beter dan eerst. Medewerkers weten wie welke rol en taken heeft. Wie waarover beslist op welk niveau. Het proces is nu breed gedragen en de medewerkers handelen daarnaar. Ze kunnen het ook gemakkelijker overdragen op nieuwe medewerkers. Er gaat minder geld verloren door onnodige fouten.

* De markt benadert jullie 10x meer omdat je kort en duidelijk met aantrekkelijke call to actions toont wat je voor de doelgroep kunt betekenen .

* Je rapport is super duidelijk, kort en handzaam. Want je hebt de boodschap en beleidsopties helder verbeeld met infographics.

* De gemeenteraad kiest snel uit 4 beleidsopties. De scenario’s en de verschillen daartussen heb je passend, kort en helder duidelijk gemaakt met infographics.

* Je krijgt een grote subsidie omdat je de beoordelaars snel wist te overtuigen van de kwaliteit van je voorstel en wat zij daar aan hebben.

* Veel wijkbewoners doen mee met energietransitieplannen. Je hebt ze weten te betrekken en de drempels weten te verlagen om mee te doen.

* Je trekt samenwerkingspartners aan om samen innovaties te ontwikkelen en toe te passen.

* De interne communicatie in je organisatie is sterk verbeterd. Informatie en expertise is beter vindbaar geworden.

* Je hebt een nieuwe strategie in natuurontwikkeling geïntroduceerd bij belangrijke overheden.

* Wetenschappers laten zich nu wel begeleiden door de supportafdeling van de universiteit als ze onderzoeksproposals willen indienen.

* De roadmap van het onderzoeksprogramma is kraakhelder en triggert anderen om mee te doen.

* De doelgroep ervaart de resultaten uit je databank als super duidelijk en handig.

* Bouwkavel kopers is helder welke stappen ze wanneer moeten zetten om een omgevingsvergunning te krijgen.

Enzovoort …

Download gratis
"Hoe maak je een infographic"